Aktuality

Poděkování

Správní rada Nadace Fr. A. Urbánka si dovoluje poděkovat několika českým hudebním skladatelům vážné hudby, kteří anonymně poskytují naší nadaci pravidelný sponzorský příspěvek ve výši 2 % z jejich ročních příjmů z OSA. Příspěvek je věnován na podporu činnosti nadace v duchu cílů, které si vytkla při svém založení.