Cíl nadace

nadace Fr. A. Urbánka vznikla za účelem podpory:

  • svobodné a nezávislé české hudební a jiné umělecké tvorby
  • provozování této hudební a jiné umělecké tvorby v ČR i v zahraničí
  • vydávání, šíření a propagace hudební a jiné umělecké tvorby v ČR i v zahraničí
  • komplexní preventivní výchovy a vzdělávání mladé generace
  • organizace koncertů a realizace významných hudebních a jiných uměleckých, zejména výchovných projektů