Historie akcí

Pravidelně podporujeme:

 • Dny soudobé hudby , pořádá Společnost českých skladatelů .
 • Unii pěveckých sborů, která rozděluje příspěvek na vydávání časopisu pro sborové umění CANTUS a podporu festivalu Musica Conjuncta Pragensis  .
 • Spolek  pro vokální a komorní hudbu LAETITIA,.
 • Festival Šumava-Bayerischer Wald, studentské pěvecké sbory z Čech, Rakouska a SRN .
 • Pěvecký sbor VOCALISSIMO  Gymnazia J. Keplera v Praze.V r. 2004 vyslán na Olympiádu studentských pěveckých sborů v Brémách a v r. 2008 na Usedomu, SRN. (
 • Českou hudební společnost, Letní orchestr mladých .
 • Českou kultura, dříve Forum mladých
 • FORFEST   Kroměříž, Mezinárodní Festival současného umění s duchovním zaměřením

Jednorázové akce podporované Nadací Fr. A. Urbánka 

 • Jednorázová finanční podpora Radioservisu, a.s. na vydání CD s hobojovými sonátami v podání V. Veverky “Tribute to the lost generation”, v říjnu 2014
 • Jednorázová finanční podpora Unii pěveckých sborů na vydání sborníku lidových písní z Čech a Moravy, distribuovaného všem pěveckým sborům ČR, v prosinci 2014.

 • Jednorázová finanční podpora pěveckému sboru Bohemiachor, sbormistr. Vít Novotný, na realizaci koncertu “Andělům na mé cestě”. Tento koncert zahajuje 17. 1. 2015 jubilejní rok Jana Hanuše v bazilice sv. Markéty  v Praze 6.

 • Jednorázová finanční podpora Společnosti Antonína Dvořáka na realizaci koncertu k 40. výročí “The Dvořák Society for Czech and Slovak Music” ve Velké Britanii. Koncert se uskutečnil 2. 12. 2014 v Praze.

 • Studentka konzervatoře Praha, obor housle, Ludmila Pavlová, obdržela jednorázovou finanční podporu na pokrytí cestovních nákladů na 21. ročník mezinárodní houslové soutěže Johannesa Brahmse 30. 8. - 7. 9. 2014 v Portschachu, Rakousko. Na základě svého výkonu dostala L. Pavlová nabídku ke studiu v Belgii.
 • Jednorázová finanční podpora udělená žákům ZUŠ Jana Hanuše v Praze 6 na účast v mezinárodní hudební soutěži Concours FLAME 2013, která se koná 29. 4. – 8. 5. 2013 v Paříži.
 • Koncert „ Pocta zakladatelům Nadace Fr. A. Urbánka“ z děl Ilji Hurníka, Milana Slavického, Karla Husy, Jana Hanuše a Zdeňka Šestáka. Sál B. Martinů, Lichtenštejnský palác, 3.12. 2012
 • Jednorázová finanční podpora koncertu pořádaného sdružením Přítomnost „ Současná česká písňová tvorba“ dne 17. 10. 2012
 • Jednorázová finanční podpora uspořádání absolventského koncertu Ludmily Mackové (varhany) dne 26. 4. 2012 v chrámu sv. Mořice v Olomouci. Pro tento účel byla nastudována a provedena skladba Milana Slavického „Oči“, memento pro varhany.
 • Pocta jubilantům:  koncert k životnímu výročí J. Hanuše, Z. Šestáka a K. Slavického spojené s výstavou obrazů ak. Malíře M. Chabery Sál B. Martinů, Lichtenštejnský palác, 1. 12. 2010
 •  Nahrávka CD Risonanza, komorní skladby J. Hanuše, P. Ebena, P. Haase, Supraphon 2009. 
 •  J. Hanuš: Requiem pro sóla, smíšený a dětský sbor, orchestr a varhany. Světová premiera. Rudolfinum Praha, 19. 11. 2009. Provedení v rámci oslav 17. listopadu.
 • Pocta Edvardu Griegovi, koncert pořádaný Musica Viva, Brno 2007
 • ZUŠ Jana Hanuše Praha 6, příspěvek na vydání absolventského CD 2007
 • Jednorázová podpora studijních pobytů v zahraničí pro nadějné studenty Konzervatoře v Praze a  HAMU.
 • Český studentský orchestr – 4 koncerty pro středoškoláky, vydání hudebně vzdělávací brožurky s CD  2007/8.
 • M. Slavický - Requiem , nahrávka pro CD, studio Matouš 2006 .
 • Výroba 6 CD z živých nahrávek koncertů Přítomnosti, pořadatel Arco Diva  2006
 • Komorní koncert k životnímu jubileu K. Husy a J. Hanuše. Sál B. Martinů, Lichtenštejnský palác, 13. 5. 2005.
 • První koncert dětských sborů, Karolinum 2002 .