Sponzoři nadace

ceska-sporitelnaauto-duba-logo

Pravidelný sponzorský příspěvek několika anonymních českých hudebních skladatelů vážné hudby ve výši 2 % jejich ročního příjmu z OSA.

V roce 2013 Nadace Fr. A. Urbánka obdržela finanční dar od Karla Pokorného, Ivana Hanuše a MUDr. Eduarda Kuhna na podporu koncertů pořádaných v roce 2014 k desetiletému výročí úmrtí hudebního skladatele Jana Hanuše, zakladatele Nadace Fr. A. Urbánka.

V roce 2014 Nadace Fr. A. Urbánka obdržela finanční dar od Karla Pokorného a MUDr. Eduarda Kuhna na podporu koncertů pořádaných k 100. výročí narození Jana Hanuše, zakladatele Nadace Fr. A. Urbánka.

 

Nadace Fr. A. Urbánka též obdržela finanční příspěvek od Nadace Bohuslava Martinů na uspořádání společného koncertu k 100. výročí narození Jana Hanuše dne 24. 4. 2015 v Lichtenštejnském paláci v Praze 1.