Nadace

Cíl nadace

nadace Fr. A. Urbánka vznikla za účelem podpory:

 • svobodné a nezávislé české hudební a jiné umělecké tvorby
 • provozování této hudební a jiné umělecké tvorby v ČR i v zahraničí
 • vydávání, šíření a propagace hudební a jiné umělecké tvorby v ČR i v zahraničí
 • komplexní preventivní výchovy a vzdělávání mladé generace
 • organizace koncertů a realizace významných hudebních a jiných uměleckých, zejména výchovných projektů

Historie nadace

Fr. A. Urbánek, zakladatel prvního českého nakladatelství, a jeho rodina sehráli výjimečnou roli pro českou kulturu v druhé polovině devatenáctého století a na počátku století dvacátého. Jeho odkaz však ovlivňoval českou kulturu i v příštích letech.

Číst dále: Historie nadace

Zakladatelé nadace

Předsedkyní devítičlené správní rady Nadace Fr. A. Urbánka je Dr. Daniela Pokorná.

Mezi zakladatele patří:

 • Milena Příbramská - Maplewood, USA
 • Jiřina Urbánková - Praha
 • Jan Hanuš - Praha
 • prof., Dr.h.c Karel Husa - Ithaca, USA
 • Ing. Ivan Englich - Praha
 • PhDr. Jan F. Fischer - Praha
 • PhDr. Zdeněk Šesták - Praha

Čestný předseda Jan Hanuš zemřel v r. 2004.