Historie nadace

Fr. A. Urbánek, zakladatel prvního českého nakladatelství, a jeho rodina sehráli výjimečnou roli pro českou kulturu v druhé polovině devatenáctého století a na počátku století dvacátého. Jeho odkaz však ovlivňoval českou kulturu i v příštích letech.

O mnoho let později, ve třicátých letech dvacátého století byla skupinou mladých hudebníků a intelektuálů založena společnost pro soudobou hudbu – Přítomnost, která aktivně žije do dneška. Několik členů přítomnosti dalo později vzniknout novému uskupení, nazývají se „Pondělníci“, podle dne jejich každotýdenního setkávání. S humorem sobě vlastním se nazvali „Spolek bez předsedy, bez stanov a bez pokladníka“. Byla to jakási elita jedné generace českých hudebních tvůrců narozených v letech 1910 až 1930. Patřili tam  Karel Ančerl, Jiří Berkovec, Ivan Englich, Jan F. Fischer, Jan Hanuš, Ilja Hurník, Ivo Jirásek, Oldřich Korte, Štěpán Lucký, Ivan Medek, Klement Slavický, Luboš Sluka, Zdeněk Šesták, Martin Turnovský a další. Mluvíme o skupině umělců, kteří se svým „pondělnictvím“ maskovali a také politicky vymezovali proti monopolnímu a tendenčnímu trendu české kultury druhé poloviny dvacátého století. Přes čtyřicet let „Pondělníci“ čekali, často psali svá díla s nejasnou šancí na jejich provedení.

Rok 1989 přinesl spoustu nadějí a očekávání, ale také prázdnou státní pokladnu, tu kulturní zvláště. Zrodil se nápad překonat chaotickou porevoluční dobu nějakou vlastní soběstačnou společnost. Inspirací bylo nakladatelství Fr. A. Urbánka.

Čerpáno z knihy Ilji Hurníka: Pondělníci, Vydalo Nakladatelství Karolinum, UK Praha, 2002.

Nadace Fr. A. Urbánka jako součást projektu " Comenius" vznikla 20. března 2002. Projekt má tyto hlavní cíle: Výchova, Umění, Usmíření, Nadace. Jako první počin Nadace Fr. A. Urbánka byla podpora koncertu dětských pěveckých souborů 18. 4 . 2002 pořádaným ve spolupráci s Universitou Karlovou v pražském Karolinu.

Základní nezbytný kapitál nadace složili členové rodiny Františka Augustina Urbánka.

Hlavními organizátory vzniku nadace byli skladatelé Jan Hanuš (vnuk Fr. A. Urbánka), Jan F. Fischer a Zdeněk Šesták.

Vznik nadace umožnili svými finančními vklady i členové rodiny Fr. A. Urbánka žijící v Čechách a USA. V neposlední řadě to byl nejznámější soudobý americký hudební skladatel, dirigent a pedagog Karel Husa, který se narodil a mládí prožil v Praze.

Ve vedení Nadace Fr. A. Urbánka do této doby stály výrazné osobnosti českého hudebního života, Ilja Hurník, Jan Hanuš a Zdeněk Šesták.